Situatie

Met oog op een woonfunctie heeft Amvest in samenwerking met Het Zuid-Hollands Landschap en met subsidie van o.a. de Provincie Zuid-Holland het terrein opgeknapt. Park Beresteyn wordt zo ingericht dat toekomstige bewoners een hoge mate van privacy genieten in de grote gemeenschappelijke parkachtige tuin. Op deze fantastische locatie kunt u straks wonen in één van de comfortabele, luxe appartementen en penthouses. Verdeeld over drie stijlvolle, kleinschalig opgezette villa’s met een gezamenlijke, half-verdiepte privé stallinggarage. De gebouwen hebben ieder een eigen naam; vernoemd naar de oorspronkelijke eigenaren van het landgoed: Hugo, Ariena en Antonius. Het vierde gebouw is Het Gastenhuis; eigendom van Amvest. Een kleinschalig aanbod van hoogwaardige zorg voor mensen met dementie.

Verdiepingen overzicht

Welk uitzicht geniet uw voorkeur?

Kleurrijk landschap

De twee architecten van Park Beresteyn vertellen hun verhaal. Peter Verhoeff Landschapsarchitect, René Buur Architect

Peter: “Hoe het is achtergelaten was bepalend voor de aanpak. Het was noodzakelijk om de bospaden begaanbaar te maken en oude wandelpaden aan te laten sluiten op het nieuwe woongebied. Ook het uitzicht op het gemeenschappelijke historische park was een uitgangspunt.”

René: “Inderdaad, de nieuwe bewoners laten waarschijnlijk een tuin achter, vandaar dat de grote balkons, terrassen en kamers van de nieuwe woongebouwen uitzien op de omringende parkaanleg.”

Hugo

De vier urban villa’s hebben ieder een eigen naam; vernoemd naar de oorspronkelijke eigenaren van het landgoed. Het meest uitgebreide gebouw heeft de naam Hugo meegekregen. Vernoemd naar Hugo van Beresteyn (1790-1857).

Voor de Jonkheer huize Beresteyn in 1833 liet bouwen bewoonde hij kasteel Maurick. Een van de mooiste Kastelen van het land. Om financiële redenen moest Hugo van Beresteyn het landgoed al in 1846 overdoen aan Willem Frederik Christ die het in 1853 naliet aan Vrouwe Ariena Didrika Fortuyn Harreman. Hugo van Beresteyn heeft door zijn erfenis nooit hoeven werken, maar was aan het einde van zijn leven toch genoodzaakt een beroep te doen op zijn dochter Maria Magdalena. Maria was getrouwd met Jacob Andreas Vaillant, president van de rechtbank te Rotterdam. Het kistje van Beresteyn was waarschijnlijk even zoek.

Vijf woonlagen met een rijk aanbod van appartementen en penthouse.  In de woningzoeker kunt u op bouwnummer-niveau de kenmerken en plattegronden bekijken.

Ariena

Ariena Diderika Fortuyn Harreman (1819-1867)

Ariena erfde Beresteyn in 1853. Een jaar later trouwde ze met grootgrondeigenaar Frederik Hendrik van Iterson (1815-1887). Het stel kreeg in 1854 een zoon: David Frederik Hendrik Gijsbertus en die was ambtenaar bij het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Hij trouwde op zijn beurt in 1879 met Helena Catharina Viruly (1855-1955).

Vier woonlagen met een rijk aanbod van appartementen en penthouse.  In de woningzoeker kunt u op bouwnummer-niveau de kenmerken en plattegronden bekijken.

Antonius

Antonius Everdinus van Kempen (1843-1902)

Anton van Kempen was niet alleen een handige zakenman, maar ook sociaal betrokken. Samen met zijn vader en later met zijn broers stond hij aan het hoofd van de Koninklijke Nederlandse fabriek J.M. van Kempen en zonen. Als hoofdbestuurder van ‘de Vereniging van fabriek- en handwerksnijverheid’ heeft hij veel gedaan voor het welzijn van ‘de werkmansstand’, zoals het oprichten van een pensioenfonds voor werklieden. Anton ijverde ook met succes voor de wettelijke regeling van de zondagsrust voor ambtenaren en arbeiders. Als antirevolutionair voor het district Leiden zat hij in de Tweede Kamer en als raadslid had Anton functies op sociaal-charitatief gebied.

Drie woonlagen met een rijk aanbod van appartementen en penthouse.  In de woningzoeker kunt u op bouwnummer-niveau de kenmerken en plattegronden bekijken.

Het Gastenhuis

Het vierde gebouw is Het Gastenhuis. Dit huis is eigendom van Amvest en maakt geen onderdeel uit van het aanbod  koopappartementen en penthouses.

Het Gastenhuis heeft twee huiskamers gekoppeld aan een buitenruimte (terras) en circa twintig wooneenheden. Een thuis voor mensen met dementie en recht op 24-uurs zorg. Bijzonder is dat ieder Gastenhuis wordt geleid door een (echt)paar met een gedegen achtergrond in de zorg. Zij wonen, al dan niet met de kinderen, in de dienstwoning in het Gastenhuis.  Uitgebreide informatie over deze organisatie kunt u lezen op: www.hetgastenhuis.nl.