ZILVERFABRIEK

INTERNAAT

SEMINARIE

BUITENPLAATS

Anno 1833

Voor de aanleg van dit prachtige landgoed gaan we terug naar 1833. Jonkheer Hugo van Beresteyn heeft het oorspronkelijke landgoed aangelegd. In 1870 kreeg familie Van Kempen, eigenaar van het naastliggende landgoed Berbice, Landgoed Beresteyn in bezit. Voor de familie speelden de twee landgoederen een belangrijke rol als woon-werkplek voor het maken van zilverwerk en ‘showen’ aan de welgestelde afnemers. Eind 19e eeuw is het gebruik van particulier bewoonde buitenplaats verschoven naar internaat en seminarie. In de loop van de tijd zijn er verschillende bijgebouwen aangelegd, een theater in de tuin en voetbalveld. Wie nu op excursie gaat herkent historische elementen van de jongensschool, de paters en de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners. Ook de cirkel van bomen rondom de voormalige Kruisvijver is een lang gekoesterd natuurschoon.

Folly uit de 18e eeuw

De huidige tunnel van Beresteyn is het restant van een ‘folly’ of ‘vermakelijk bouwwerkje’ uit de 18e eeuw. De Hermitage of vertaald ‘woning van een kluizenaar’, was oorspronkelijk een parkbos met geheimzinnig slingerende wandelpaden, een donkere ‘grotto’ (een tunnel bekleden met rotswerk) met daarover een dijklichaam met een hoog gelegen wandelpad. Bovenop stond als hoogtepunt een koepel, met een fraai gestukadoorde kamer, ‘aangenaam uitzigt hebbend’. Van de oorspronkelijke Hermitage zijn het dijklichaam, tunnel en het parkbos met de wandelpaden bewaard gebleven. De koepel bovenop is verdwenen. Eens was daar een wijd uitzicht over het omliggende open veenweidenlandschap tot aan de duinen bij Wassenaar. Aan het andere uiteinde van de tunnel wacht de wandelaar als verrassing een klein terras.

Rijk verleden

Aankleding van het voorgazon met bloemperken
aan het begin van de 20e eeuw ten tijde van Instituut Wullings
(foto archief gemeente Voorschoten)